TBILISI FREE TIME ZONE

LINKEDIN

თბილისის თავისუფალი ზონაუნიკალური ბიზნეს გარემო

28 მიწის ნაკვეთი ნახვა
თბილისში თავისუფალი ზონის პრეზენტაცია გაიმართა

თბილისში თავისუფალი ზონის პრეზენტაცია გაიმართა

2016-03-23

2016 წლის 23 მარტს, სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში თბილისის თავისუფალი ზონის პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ბიზნეს ასოციაციების, სავაჭრო-სამრეწველო პალატების, სახელმწიფო უწყებების, დიპლომატიური კორპუსის, კერძო კომპანიების და მედიის წარმომადგენლები. პრეზენტაციაზე თბილისის თავისუფალი ზონის ადმინისტრატორი კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ტაბიძემ საზოგადოებას თბილისის თავისუფალი ზონის კონცეფცია, ზონაში ოპერირების პირობები და სხვადასხვა ბიზნესის მიმართულების განვითარების შესაძლებლობები გააცნო. თბილისის თავისუფალი ზონის დეველოპერი BitFury Group-ია, მსოფლიოს წამყვანი კომპანია ბლოკჩეინ ინფრასტრუქტურის (საპროცესინგო დატა ცენტრები, სერვერები, ჩიპები) შემქმნელებს შორის.

ზონა გაიხსნა 2016 წლის დეკემბერში და ფუნქციონირებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან გაფორმებული გრძელვადიანი ხელშეკრულების საფუძველზე. მსგავსად სხვა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებისა, თბილისის თავისუფალი ზონის ოპერაციები რეგულირდება საქართველოს კანონით თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ, რომლის მიზანია ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, მრეწველობის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერება და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. თბილისის თავისუფალი ზონა ერთადერთი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონაა აღმოსავლეთ საქართველოში, რომელიც მდებარეობს დედაქალაქის ცენტრიდან 17 კმ-ში და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 30 კმ-ში, ცენტრალური სატრანზიტო გზის პირას. ზონის ფართობი 17 ჰექტარია, რომელიც პირობითად დაყოფილია მცირე, 3-4 ათას კვ.მ.-იან 28 ინდივიდუალურ მიწის ნაკვეთად, რომელთაც პირდაპირი წვდომა აქვს ყველა ტიპის საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურასთან.

განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიხედვით ნაკვეთების განლაგება რამდენიმე მათგანის მარტივად გაერთიანების საშუალებასაც იძლევა. კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, ზონა უზრუნველყოფილია 24 საათიანი დაცვითა და საბაჟო კონტროლით. თბილისის თავისუფალი ზონის საწარმო შეიძლება დაფუძნდეს ადგილობრივი და უცხოელი ფიზიკური პირების მიერ, ასევე ადგილობრივი და/ან უცხოელი იურიდიული პირების მიერ. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო უნდა დარეგისტრირდეს სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში ჩვეულებრივი რეგისტრაციის პროცედურების საფუძველზე, რასაც სჭირდება ერთი სამუშაო დღე საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენიდან. თბილისის თავისუფალ ზონაში შესაძლებელია სხვადასხვა ბიზნესის მიმართულებების განვითარება: IT ინდუსტრია - კერძოდ დატა ცენტრების განვითარება; მსუბუქი მრეწველობა; ფარმაცევტული წარმოება; საყოფაცხოვრებო საქონლის წარმოება; სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობების განვითარება.

რაც შეეხება თბილისის თავისუფალი ზონის უპირატესობებს. ზონა პოტენციურ მოიჯარეებს სთავაზობს: სრულყოფილ ინფრასტრუქტურულ მხარდაჭერას და კომუნალურ უზრუნველყოფას. ზონაში წარმოებული პროდუქციის ქართული წარმოშობის სერტიფიკატით აღჭურვას; დაბალ ტარიფებს როგორც რეგისტრაციისა და იჯარის, ასევე საოპერაციო კუთხით; წვდომას საქართველოში ყველაზე დიდ და კვალიფიციურ შრომის ბაზარზე, რაც განპირობებულია იმ ფაქტით რომ ეს არის ერთადერთი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა თბილისში; ზონის ოპერატორი კომპანიის მხრიდან წარმოებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურისმოწყობას, კერძოდ საწარმოო და სასაწყობო ფართების აშენებას; ასევე, საინტერესო პროექტებში თანაინვესტირების შესაძლებლობას. თბილისის თავისუფალი ზონის ადმინისტრატორი კომპანიის გენერალური დირექტორის გიორგი ტაბიძის განცხადებით: „ჩვენი მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იმ მოიჯარეების ბიზნეს მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელთაც თავიანთი ბიზნესების წარმოება საქართველოში, კერძოდ შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმის მქონე ზონაში სურთ. ჩვენ მაქსიმალურად ხელს შევუწყობთ ცოდნაზე და ინოვაციებზე დაფუძნებული ინდუსტრიების განვითარებას, მომსახურებების და გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრის შეთავაზების გზით.“

წყარო