Tbilisi Free Zone

manchester heading triangle 1

ქვეყნის ძირითადი უპირატესობები

საქართველო – იდეალური გარემო ბიზნესის წარმართვისთვის

საქართველო გთავაზობთ სტუმართმოყვარე ბიზნეს ეკოსისტემას, რაც მას მიმზიდველ არჩევანად აქცევს გლობალური ინვესტორებისთვის და კორპორაციებისთვის. სტაბილური ეკონომიკური ზრდის ნამსახურეობის ნუსხის, ღია და საბაზრო ეკონომიკური პოლიტიკისადმი ერთგულების, მიმზიდველი საგადასახადო განაკვეთების, გამარტივებული ადმინისტრაციული პროცესების, კორუფციის არარსებობისა და შემცირებული ბიუროკრატიის წყალობით, საქართველო საუკეთესო არეალია თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის.

გარდა ამისა, ქვეყანამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა ლიცენზირების პროცესი და გთავაზობთ მუშახელს კონკურენტუნარიან ფასებში, აღმოფხვრის ენობრივ ბარიერებს, აქვს სტრატეგიულად ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა და უზრუნველყოფს წვდომას უზარმაზარ სამომხმარებლო ბაზარზე, რომელიც 2.3 მილიარდ ადამიანს ითვლის ევროკავშირთან, დსთ-ს ქვეყნებთან და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების ძლიერი სტრუქტურის მეშვეობით.

უფრო მეტიც, საქართველომ დაიწყო მოლაპარაკებები აშშ-სთან, ინდოეთთან და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან ამ ქვეყნებთან ისეთივე სავაჭრო სისტემის შესაქმნელად, რომელიც გამოიწვევს საქართველოში დაფუძნებული მწარმოებელი კომპანიებისთვის სავაჭრო შესაძლებლობების გაზრდას.

ბიზნეს კლიმატი

საქართველო გახდა რეგიონალური ლიდერი რეფორმების, ეკონომიკური ზრდისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნის მიმართულებით. ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე წარმატების მისაღწევად, საქართველომ სწრაფად დაიმკვიდრა თავი, როგორც რეგიონული ბიზნეს ოპერაციებისთვის მთავარი მიმართულების პუნქტმა, რაც ხელს უწყობს საერთაშორისო ბიზნეს ეკოსისტემის აყვავებას.

სტრატეგიული მდებარეობა სამომხმარებლო ბაზრებზე იოლი წვდომით

საქართველო ეგრეთ წოდებული „შუა დერეფნის“ გულში მდებარეობს, რომელიც ბოლო წლებიდან მოყოლებული სულ უფრო და უფრო პოზიციონირდება, როგორც აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი უმოკლესი და ოპერატიულად ეფექტური მარშრუტი.

ევროპის, ცენტრალური აზიის, რუსეთისა და ახლო აღმოსავლეთის გზაჯვარედინზე მდებარე საქართველო არის ხიდი, რომელიც რამდენიმე მნიშვნელოვან მსოფლიო ეკონომიკურ რეგიონს აკავშირებს.

ვინაიდან ქვეყნის მთავრობა ძირითად ყურადღებას სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას აქცევს და აძლიერებს ქვეყნებს შორის რეგიონულ კოორდინაციას, რაც  ახალი სტრატეგიული პროექტების აქტიური განხილვის პროცესებს იწვევს, საქართველო თანდათან აღწევს თავის ისტორიულ ფუნქციას – იყოს კარიბჭე და საკოორდინაციო ცენტრი ევროპასა და აზიას შორის.

რელოკაციის სიმარტივე

საქართველო გამოირჩევა, როგორც ერთ-ერთი ლიბერალური ქვეყანა განსახლების მხრივ. მისი ისტორიული მრავალეროვნება, 100%-იანი წიგნიერება და უცხო ენების ცოდნა ექსპატებისთვის სიადვილესა და კომფორტს უზრუნველყოფს. 98 ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია საქართველოში შესვლა და დარჩენა უვიზოდ 1 წლის განმავლობაში. ვიზიტორებს, რომლებსაც აქვთ მოქმედი ვიზა და/ან ბინადრობის ნებართვა 50 ქვეყნიდან, შეუძლიათ საქართველოში შესვლა და დარჩენა უვიზოდ 90 დღის განმავლობაში, ნებისმიერი 180 დღიანი პერიოდის განმავლობაში.

საქართველოში მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა სულ რაღაც 10 დღეში, მინიმალური მოთხოვნების დაცვით. როგორც ქვეყანაში უფრო დიდი საერთაშორისო წარმომადგენლობის ხელშეწყობის მზადყოფნის მტკიცებულება, საქართველოს მთავრობამ სულ ახლახან დაიწყო რეფორმა, რომლის თანახმადაც საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ მოქალაქეებს უფლება აქვთ შეიტანონ განაცხადი საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად ბინადრობის 5 წლის განმავლობაში, ნაცვლად ადრე დადგენილი 10 წლიანი პერიოდისა.

.

მიიღეთ უფასო კონსულტაცია